Liu, Huiyu

Date:2020-04-11

 

NameHuiyu Liu

TitleProfessor

E-mailliuhy@mail.buct.edu.cn

AddressBionanomaterials   & Translational Engineering Laboratory

College   of Life Science and Technology

Beijing   University of Chemical Technology (BUCT)

 Education background:

1997-2001, Undergraduateof Tianjin Polytechnic University, College of Material. 
2001-2004, Postgraduate of Tianjin Polytechnic University, College of Material.

2004-2007, PhD student of Technical Institute of Physics and Chemistry, CAS 


Work experience :

2007-2010, Assistant research fellow of Technical Institute of Physics and Chemistry, CAS. 
2010-2015, Associate research fellow of Technical Institute of Physics and Chemistry, CAS.

2013-2014, Visiting scholar of University of California, Los Angeles 

2015 to now, Professor of Beijing University of Chemical Technology, CAS.


Academic title:

Standing Committee Member of the Stem Cell and Nanomedicine Committee   2019

Standing Committee Member and Deputy Secretary General of the Imaging Technology Branch of China Medical Biotechnology Association             2019

Director of the Nano-Enzymes Branch of the Chinese Society of Biophysics     2019

Young Commissioner of Biomedical Photonics Branch of China Biomedical Engineering Society                                                 2019

Youth Editor of the Editorial Board of the Journal of Inorganic Chemistry       2019

Reviewer of the International Exchange Project of the Department of Chemistry of the

National Nature Science Foundation of China                             2019

Member of First Youth Committee of the Nano-Oncology Committee of the China Anti-Cancer Association                                             2019

Member of Molecular Imaging Professional Committee of Biophysical Society of China                                                            2018

Member of China Anti-Cancer Association Nano Oncology Branch Youth Committee                                                                               2017

Member of Beijing Society Biomedical Engineering                        2017

Member of Beijing Society of Science and Technology Professionals          2017

Standing Member of China Medicinal Biotechnology Association Nanobiotechnology Branch                                                                   2017

Member of Chinese Society of Biomedical Engineering Youth Committee                2017

Member of Biochemistry Youth Scholar Working Committee                             2016

Young Member of Nanotoxicology Professional Committee                               2016

Member of Beijing Society Biomedical Engineering Organization Engineering Committee                                                        2015

Department of Life Sciences Communications Reviewers of National Natural Science Foundation of China                                                                                               2014

Guest Editor of Journal of Nanoscience and Nanotechnology Special Issue     2014

Council Member of Second Council of Beijing Society for Powder Technology  2012

Department of Medical Sciences Communications Reviewers of National Natural Science Foundation of China                                                                   2012


Research areas:

1.     Preparation basis and structure control of photothermal nano-biomaterials.

2.     Synthesis reactor design and process scale-up.

3.     Preclinical biosafety asses**ent.

4.     Application of health engineering such as anti-cancer diagnosis and treatment.


Honors and awards:

Excellent Young Scientists Fund                                       2018

Lu Jiaxi Youth Talent Award of CAS                                  2013

First Session Outstanding Member of CAS Youth Innovation Promotion Association 2013

Beijing Nova Program B                                                                                        2011


 Representative works:

[1]    Hongyu Wang#, Xueting Pan#, Xiaotong Wang#, Weiwei Wang, Zhijun Huang, Kai Gu, Shuang Liu, Fengrong Zhang, Heyun Shen, Qipeng Yuan, Jie Ma, Wei Yuan,* and Huiyu Liu*, Degradable Carbon–Silica Nanocomposite with Immunoadjuvant Property for Dual-Modality Photothermal/Photodynamic Therapy, ACS Nano 2020, Accepted. DOI: 10.1021/acsnano.9b06168. (SCI, 13.903)

[2]    Shuang Liu#, Xueting Pan#, Huiyu Liu*, Two-Dimensional Nanomaterials for Photothermal Therapy, Angew. Chem. Int. Ed. 2019, Accepted. DOI: 10.1002/ange.201911477. (SCI, 12.257)

[3]    Shanshan Li#, Lu Shang#, Bolong Xu, Shunhao Wang, Kai Gu, Qingyuan Wu, Yun Sun, Qinghua Zhang, Hailong Yang, Fengrong Zhang, Lin Gu, Tierui Zhang*, and Huiyu Liu*, A Nanozyme with Photo-Enhanced Dual Enzyme-Like Activities for Deep Pancreatic Cancer Therapy, Angew. Chem. Int. Ed. 2019, 58, 1904751. (SCI, 12.257)

[4]    Fengrong Zhang#, Yuehong Liu#, Jiani Lei, Shunhao Wang, Xunming Ji, Huiyu Liu*, and Qi Yang*, Metal–Organic-Framework-Derived Carbon Nanostructures for Site-Specific Dual-Modality Photothermal/Photodynamic Thrombus Therapy, Adv. Sci., 2019, 6, 1901378. (SCI, 15.804)

[5]    Li Cheng#, Fengrong Zhang#, Shunhao Wang, Xueting Pan, Sichong Han, Shuang Liu, Hongyu Wang, Junjie Ma, Heyun Shen, Huiyu Liu*, and Qipeng Yuan*, Activation of Prodrugs by NIRTriggered Release of Exogenous Enzymes for Locoregional Chemophotothermal Therapy, Angew. Chem. Int. Ed., 2019, 58, 7728. (SCI, 12.257)

[6]    Bolong Xu#, Hui Wang#, Weiwei Wang#, Lizeng Gao, Shanshan Li, Xueting Pan, Hongyu Wang, Hailong Yang, Xiangqin Meng, Qiuwen Wu, Lirong Zheng, Shenming Chen, Xinghua Shi, Kelong Fan*, Xiyun Yan*, and Huiyu Liu*, A Single-Atom Nanozyme for Wound Antibacterial Applications, Angew. Chem. Int. Ed., 2019, 58, 4911. (SCI, 12.257)

[7]    Fengrong Zhang, Xianlin Han, Yanyan Hu, Shunhao Wang, Shuang Liu, Xueting Pan, Hongyu Wang, Junjie Ma, Weiwei Wang, Shanshan Li, Qingyuan Wu, Heyun Shen, Xiaoling Yu, Qipeng Yuan, and Huiyu Liu*, Interventional Photothermal Therapy Enhanced Brachytherapy: A New Strategy to Fight Deep Pancreatic Cancer, Adv. Sci., 2019, 6, 1801507. (SCI, 15.804)

[8]    Xueting Pan, Lixin Bai, Hui Wang, Qingyuan Wu, Hongyu Wang, Shuang Liu, Bolong Xu, Xinghua Shi, and Huiyu Liu*, Metal–Organic-Framework-Derived Carbon Nanostructure Augmented Sonodynamic Cancer Therapy, Adv. Mater., 2018, 30, 1800180. (SCI, 25.809)

[9]    Junjie Ma#, Pengju Li#, Weiwei Wang, Shunhao Wang, Xueting Pan, Fengrong Zhang, Shanshan Li, Shuang Liu, Hongyu Wang, Gan Gao, Bolong Xu, Qipeng Yuan, Heyun Shen*, and Huiyu Liu*, Biodegradable Poly(amino acid)−Gold−Magnetic Complex with Efficient Endocytosis for Multimodal Imaging-Guided Chemo-photothermal Therapy, ACS Nano, 2018, 12, 9022. (SCI, 13.903)

[10]Shunhao Wang#, Chongwei Chi#, Haidong Cheng#, Xueting Pan, Shanshan Li, Fengrong Zhang, Sharen Gaowa, Jinzuo Ye, Yamin Mao, Kunshan He, Jie Tian*, and Huiyu Liu*, Photothermal Adjunctive Cytoreductive Surgery for Treating Peritoneal Metastasis of Gastric Cancer, Small Methods, 2018, 2, 1700368.

[11]Yanyan Hu, Chongwei Chi, Shunhao Wang, Lingxiong Wang, Ping Liang, Fangyi Liu, Wenting Shang, Weiwei Wang, Fengrong Zhang, Shanshan Li, Heyun Shen, Xiaoling Yu*, Huiyu Liu*, and Jie Tian*, A Comparative Study of Clinical Intervention and Interventional Photothermal Therapy for Pancreatic Cancer, Adv. Mater., 2017, 29, 1700448. (SCI, 25.809)

[12]Shunhao Wang#, Lu Shang#, Linlin Li, Yingjie Yu, Chongwei Chi, Kun Wang, Jie Zhang, Run Shi, Heyun Shen, Geoffrey I. N. Waterhouse, Sijin Liu*, Jie Tian, Tierui Zhang*, and Huiyu Liu*, Metal–Organic-Framework-Derived Mesoporous Carbon Nanospheres Containing Porphyrin-Like Metal Centers for Conformal Phototherapy. Adv. Mater., 2016, 28, 8379. (SCI, 25.809)

[13]Shunhao Wang#, Andreas Riedinger#, Hongbo Li, Changhui Fu, Huiyu Liu*, Linlin Li, Tianlong Liu, Longfei Tan, Markus J. Barthel, Giammarino Pugliese, Francesco De Donato, Marco Scotto D'Abbusco, Xianwei Meng, Liberato Manna, Huan Meng*, and Teresa Pellegrino*, Pla**onic Copper Sulfide Nanocrystals Exhibiting Near Infrared Photothermal and Photodynamic Therapeutic Effects, ACS Nano, 2015, 9, 1788. (SCI, 13.903)


Admission requirements:

1.     Active Communication

2.     Powerful Learning Ability

3.     Excellent Summarizing Ability

4.     Good English Communication skills