Tong, Yigang

Date:2021-06-16

Name: Tong Yigang

Title: Professor

Landline: 010-64451781

Mailbox: tongyigang@mail.buct.edu.cn

Office address: Room 305, Science and Technology Building


Education background:

1984.9-1988.6, Fudan University, Department of Genetics, Bachelor

1988.9-1991.6, Academy of Military Medical Sciences, Master

1997.9-2000.6, Academy of Military Medical Sciences, Ph.D.

2003.4-2005.4, UBC, Canada, Postdoc (Won the Micheal Smith Award)


Work experience :

1991.7-1997.8   General Hospital of Beijing Military Region

2005.5-2018.5  Beijing Institute of Microbiology and Epidemiology

2018.6-Now    College of Life Science and Technology, Beijing University of Chemical Technology, Dean


Academic title: Professor


The main research areas:

Biosafety, microbiology, genomics, bioinformatics, high-throughput sequencing, bacteriophage


Academic achievements:

Published more than 300 Chinese or English papers, including more than 220 SCI papers, with a total of more than 3000 citations. Chief scientist of China's aid team to Sierra Leone for Ebola. Group leader of the Chinese Animals and Environment team of the WHO-China Joint Mission on SARS-CoV-2 origin study. Published three papers in Nature, among which the research on the evolution of Ebola virus was rated as one of the top ten scientific advances in China in 2015. Found a beta coronavirus in pangolins which has a high degree of homology with SARS-CoV-2. Developed a bioinformatics method for identifying the termini of phage genomes using the raw sequencing data. Established a bioinformatic method for detecting functional prophages in the bacterial genome. Currently serves the International Committee for Classification of Viruses (ICTV) as a member in the Bacterial Viruses Subcommittee. 


Representative works:

1.     Tong YG*, Shi WF, Liu D, Qian J, Liang L, Bo XC, Liu J, Ren HG, Fan H, Ni M, Sun Y, Jin Y, Teng Y, Li Z, Kargbo D, Dafae F, Kanu A, Chen CC, Lan ZH, Jiang H, Luo Y, Lu HJ, Zhang XG, Yang F, Hu Y, Cao YX, Deng YQ, Su HX, Sun Y, Liu WS, Wang Z, Wang CY, Bu ZY, Guo ZD, Zhang LB, Nie WM, Bai CQ, Sun CH, An XP, Xu PS, Zhang XL, Huang Y, Mi ZQ, Yu D, Yao HW, Feng Y, Xia ZP, Zheng XX, Yang ST, Lu B , Jiang JF, Kargbo B, He FC, Gao GF, Cao WC. Genetic diversity and evolutionary dynamics of Ebola virus in Sierra Leone. Nature 2015:524:93-6.

 

2.    Peng Zhou*, Hang Fan*, Tian Lan*, Weifeng Shi*, Wei Zhang, Yan Zhu, Ya-Wei Zhang, Qing-Mei Xie, Shailendra Mani, Xiao-Shuang Zheng, Xing-Lou Yang, Bei Li, Jin- Man Li, Hua Guo, Guang-Qian Pei, Xiao-Ping An, Jun-Wei Chen, Ling Zhou, Kai-Jie Mai, Zi-Xian Wu, Danelle Anderson, Li-Biao Zhang, Shi-Yue Li, Zhi-Qiang Mi, Tong-Tong He, Yun Luo, Xiang-Ling Liu, Jing Chen, Yong Huang, Qiang Sun, Xiang-Li-Lan Zhang, Yan-Shan Chen, Yuan Sun, Juan Li, Feng Cong, Pei-Ju Guo, Ren Huang, Di Li, Yuan-Yuan Wang, Shao-Zhen Xing, Peter Daszak#, Lin-Fa Wang#, Zhengli Shi#, Yigang Tong#, Jing-Yun Ma#. Fatal Swine Disease Outbreak Caused by a Novel HKU2- related Coronavirus of Bat Origin. Nature 2018;556:255-258.

 

3.    Tommy Tsan-Yuk Lam, Na Jia, Ya-Wei Zhang, Marcus Ho-Hin Shum, Jia-Fu Jiang, Hua-Chen Zhu, Yi-Gang Tong, Yong-Xia Shi, Xue-Bing Ni, Yun-Shi Liao, Wen-Juan Li, Bao-Gui Jiang, Wei Wei, Ting-Ting Yuan, Kui Zheng, Xiao-Ming Cui, Jie Li, Guang-Qian Pei, Xin Qiang, William Yiu-Man Cheung, Lian-Feng Li, Fang- Fang Sun, Si Qin, Ji-Cheng Huang, Gabriel M. Leung, Edward C. Holmes, Yan-Ling Hu, Yi Guan & Wu-Chun Cao. Identifying SARS-CoV-2-related coronaviruses in Malayan pangolins. Nature 2020;583:282–285.


Admission requirements: